Tábor 2016

                                      Jachtařský tábor 2016

Léto už je za námi, nastal čas na ohlédnutí a hodnocení.

Letošní ročník výcvikového tábora , který se konal v týdnu od 30.7. do 6.8., byl opět "výjimečný". Ne vždy se však jedná o výjimečnost jen v dobrém slova smyslu.

Již ve fázi příprav tábora jsme byli nuceni řešit nenadálé situace, počínaje dopravní nehodou, která vyřadila jedno z přepravních aut (v červnu bylo nabouráno zaparkované). Další vážnou komplikací bylo odhalení závad na motorech člunů při jejich údržbě a přípravě na sezonu. Opravy ze zkomplikovaly díky dlouhým dodacím lhůtám náhradních dílů. Nakonec jsme s pomocí Zdeňka Netřebského, p. Mikoty a p. Ing. Marka z YC Písek vše vyřešili a výcvik našich kadetů proběhl bez dalších větších komplikací. Tímto bych chtěla výše jmenovaným pánům velmi poděkovat za pomoc a ochotu.

Teď už ale pozitivněji, o tom co se nám podařilo. Vloni jsme zveřejnili náš záměr k rozšíření výcviku pro větší a zkušenější děti. Letos jsme poprvé vyvezli naši spolkovou loď Evropu. Děti, které na ní podstoupily výcvik, se tím posunuly o třídu výš a musím říci, že přes jejich počáteční pochybnosti a obavy uspěly na výbornou. Bylo vidět, že dokáží čerpat ze zkušeností z plaveb na Optimistech.To by ale nestačilo k úspěšnému zvládnutí této o dost větší a rychlejší plachetnice. Nováčkovskými úskalími je provedl náš instruktor Ing. Jarda Tichý, který v dané lodní třídě kdysi sám jezdil. Poděkování patří nejen jemu, ale i dalšímu instruktorovi Ing. Jirkovi Samkovi, který vedl výcvik dětí na lodích Optimist. Oba pak předávali dětem i teoretické znalosti. Výklady prokládali poutavým vyprávěním z příhod, které sami zažili při svých četných plavbách po moři.

I počasí, které se měnilo s železnou pravidelností ze slunečného na deštivé, přispělo k tomu, že si děti užily výcvik bez úlev v různých podmínkách. a opět nás přesvědčily o své odolnosti a vytrvalosti.

Ve volných chvílích plnili táborníci různé úkoly, instruktoři M. Bašek a M. Doležal pro ně připravili různé tematické hry a soutěže. Ani letos jsme nevynechali již tradiční výlet na Tilce majitelů Soldátových, slovy dětí: "velké opravdové plachetnici". Na závěr tábora si děti zrekapitulovaly nabyté dovednosti v táborové regatě.

Týden utekl jako voda a s trochou stesku jsme se s naší Radavou rozloučili, abychom se zase z rok mohli vrátit pro nové zážitky. Roční čekání jsme si pak ještě zkrátili potáborovým setkáním dětí a rodičů. Díky skvělému počasí a vstřícnosti našeho pana starosty P. Janaty, jsme se sešli na libštátském koupališti 10.září. Připravili jsme drobné občerstvení a pro pobavení dětí i rodičů několik lehce sportovních tematických disciplín. Po ocenění vítězů obou kategorií pětiboje jsme u ohýnku společně diskutovali o letošním táboře a plánech na příští ročník. Doufáme, že se nám opět podaří uspořádat pro děti tábor, na který se rády budou vracet.

Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří nám pomohli s přípravami tábora i s jeho realizací: p. J. Chuchlíkovi,  P. Janatovi a OÚM Libštát , J. Kadavovi, V. Hlůžemu a M. Opočenskému. Děkuji a těšíme se na ročník 2017.

                                                              Laďka Doležalová, vedoucí tábora Jachting Libštát