Tábor 2015

Zpráva z letního tábora aneb pojďme se ohřát

Jak napovídá titulek, letní výcvikový tábor TJ Jachting Libštát 2015 byl doslova parný.

Tropický trend letošního léta byl neměnný i v týdnu 1.- 8.8., kdy jsme opět naložili děti a veškeré potřebné vybavení a vyrazili jsme společně do nám již důvěrně známé radavské zátoky na Orlíku. Po únavné čtyřhodinové cestě nás v loděnici píseckých jachtařů přivítal pan správce.

Jak už to na zavedených táborech bývá, děti odrůstají, dospívají a nakonec se někteří z nich stanou instruktory. To je i případ Tinky Soldátové, která přijela posílit náš instruktorský tým se svou plachetnicí Evropa a poskytla ji k výcviku. Díky ní a pronajaté dvoumístné plachetnici Cadet od YC Písek se všech šestnáct dětí mohlo učit jachtařskému umu ve dvou skupinách. Menší děti a začátečníci se zdokonalovali na pěti Optimistech, ti větší a zkušenější se pak posunuli o třídu výš na Cadeta a Evropu. Tím jsme uvedli v život naši snahu o možnost pokročilejšího výcviku. Velkou měrou k tomu přispěl i pan Jaroslav Tichý, člen našeho klubu, dlouholetý aktivní jachtař, který má mino jiné zkušenosti s vedením malých jachtařů v jabloneckém klubu Delfin. Jeho výklady, rady a historky z plaveb “hltaly“ děti i my dospělí. Poměrně nezáživná kartografie se v jeho podání stala natolik zajímavou, že se děti zhostily úkolu vytvořit mapu okolí loděnice a zátoky s nečekanou fantazií. Vznikla dvě plastická, téměř umělecká díla z přírodních materiálů, navíc v poměrně přesném měřítku zmenšení.

Ale zpět na vodu. I přes veškerá upozornění na kriticky nízký stav vody (nejen) na Orlíku, nás skutečnost naprosto ohromila. Hned po příjezdu se nám naskytl obraz téměř apokalyptický. V místech plovoucích mol jen vyprahlá kamenitá mez, pevná betonová mola trčela několik metrů nad vodní hladinou. Břehy místy lemovaly lodě, ležící na suchu na svých bocích, jako by spaly. Jejich majitelé asi nenašli včas odpověď na známou nerudovskou otázkou: „Kam s ní?“.

Pro nás tento stav znamenal nejen to, že jsme museli denně nosit lodě na vodu a zpět na břeh, ale došlo i na operativní změny obvyklých výcvikových vodních tras. Vyplouvali jsme poměrně daleko od domovského přístavu a návraty do něj byly časově náročné i pro vrtkavost síly větru. Děti vše zvládaly, vracely se včas, leckdy poštípané od vos, ale se spokojeným výrazem ve tvářích. Prostě – stávají se z nich „námořníci“, kteří se umí vyrovnat s ne vždy optimálními podmínkami pro plavbu. Některé činnosti zvládají už rutinně, nové se rychle a s nadšením učí, samozřejmostí je pro ně soudržnost, obětavost, smysl pro tým. Jsou to prostě „naše“ děti a my jsme na ně náležitě hrdí!

Aby se nám nestýskalo celý rok, uspořádali jsme podzimní setkání dětí, rodičů a instruktorů 7.11. v sále KD Libštát. Společné odpoledne jsme vyplnili promítáním videí z tábora a soutěžemi nejen pro děti. Milým oživením byla návštěva paní Jarušky Netřebské a předsedkyně TJ Jachting Libštát, paní Jany Eichlerové, které společně vyprávěly o historii táborů našeho klubu, o historii i současném osudu první spolkové plachetnice Achát. Poutavé vyprávění doložily dobovými fotografiemi a články.

Tábor skončil, setkání je již také za námi, nastal čas na pohled do blízké budoucnosti. Od jara příštího roku budeme opět pracovat na průběžných opravách lodí, tentokrát už za účasti táborníků, aby získali zkušenosti i v této oblasti. V plánu máme revizi spolkové Evropy. Ani s další přípravou tábora nezahálíme, už nyní máme za sebou úspěšné jednání o týdenním pronájmu písecké loděnice na příští rok.

Tábor není jen jednorázová akce, předchází mu celoroční příprava organizační i pracovní. Nic z toho by se nedalo zvládnout bez obětavosti a nadšení členů organizačního týmu (M. Doležal, M. Bašek, L. Gardiánová, T. Soldátová, J. Tichý, A. Rožňáková) a pomoci lidí, kteří nelitují času a finančních prostředků, aby podpořili dobrou věc, kterou práce pro děti bezesporu je. S úctou děkuji p. J. Chuchlíkovi, V. Hlůžemu, M. Havlíčkovi, M. Kobrlemu, J. Kadavovi, pánům Pavlatovým, OÚ Libštát a vedení našeho klubu.

                                                     L. Doležalová, vedoucí tábora TJ Jachting Libštát